Wednesday, 13 September 2017

I St SEMESTER ON LINE TEST - 2017

தொழிற்பயிற்சி நிலைய  மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் EXAM  பழக்கம் ஏற்படுத்துவதற்கு பொருத்துனர் மாணவர்களாலேயே உருவாக்கப்பட்ட இந்த  பகுதியினை அனைத்து  ஜூனியர் பிரிவு மாணவர்களும் பயன்படுத்தி கொள்ள அன்புடன் அழைக்கிறோம்..

ONLINE MODEL TEST QUESTION 

Loading FITTER TRADE MODEL ONLINE TEST -IIIWednesday, 31 May 2017

State level skill project competition - 30-06-2017

திருச்சி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி பொருத்துனர்  பயிற்சியாளர்கள்  சென்னை கிண்டி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் 30-05-2017 அன்று நடைபெற்ற  மாநில அளவிலான SKILL PROJECT COMPETITION ல் கலந்து கொண்டனர் ...State level skill project competition - 30-06-2017

திருச்சி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி பொருத்துனர்  பயிற்சியாளர்கள்  சென்னை கிண்டி அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் 30-05-2017 அன்று நடைபெற்ற  மாநில அளவிலான SKILL PROJECT COMPETITION ல் கலந்து கொண்டனர் ...